Հալիձոր 17 շենքի վերելակի վերանորոգման համար 2016թ. Կապան համայնքի բյուջեից Վերելակ Ակ-ին փոխանցվել է 186.000 դրամ: Ըստ

  Հալիձոր 18 շենքի վերելակի վերանորոգման համար 2016թ. Կապան համայնքի բյուջեից Վերելակ Ակ-ին փոխանցվել է 645.000 դրամ: Ըստ

  Հալիձոր 9 շենքի վերելակն էլ ընդգրկված էր 2016թ. Կապան համայնքի բյուջեով վերանորոգված 12 վերելակների ցանկում: Պաշտոնական

  Բազմաբնակարան շենքի շինությունների սեփականատերերին ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով պատկանում են շենքը կրող

   2016թ. Կապան համայնքի բյուջեով վերանորոգվել է 12 վերելակ: Այս վերելակների ցանկում է նաև Կապան քաղաքի Ձորք թաղամասի թիվ 4

  2016թ. Կապան համայնքի բյուջեով վերանորոգվել է 12 վերելակ: Այս վերելակների ցանկում է նաև  Կապան քաղաքի Երկաթուղայիններ

  Դ. Բեկի 10, տանիքի վերանորոգում: 2016թ. Կապան համայնքի բյուջեով բնակարանային շինարարության մասով վերանորոգվել է միայն Դավիթ Բեկ

Սկիզբ